Kimyasal Sindirim

Kimyasal Sindirim

Kimyasal sindirim, sindirim fiziksel ve kimyasal sindirim şeklinde gerçekleşir. Büyük parçalar halinde alınan besinler ağızda dişlerle fiziksel sindirime tabi tutulur. Burada tükürük salgısıyla başlayan kimyasal sindirim, sistemin diğer bölümlerinde kimyasal sindirime devam eder. Kimyasal sindirimde hormon kontrolündeki enzimlerin etkisi vardır. Bu tür sindirim hidroliz reaksiyon olduğundan, enzimlerle beraber su kullanılır. Sonuçta oluşan besin monomerleri emilim yoluyla hücrelere gider. Mineral ve vitaminlerde sindirilmeden kana geçer.

Kimyasal sindirim tablosu

Karbonhidrat sindirimi: Karbonhidrat canlılar açısından enerji vericidir. Polisakkarit ya da disakkarit şeklinde alındığında, sindirilir ve monosakkaritlere dönüştürülür. Polisakkaritler ilk aşamada disaakkaritlere ardından monosakkaritlere ayrılır. Karbonhidratlar fruktoz, galaktoz ve glikoz gibi monosakkaritlere dönüştüğünde emilirler. Sindirimleri ilk önce ağızda tükürük salgısındaki amilaz enzimiyle başlar. Önce pişmiş nişasta ve glikojene etki eden enzim bunları maltoz ve dekstrinlere ayrıştırır. Tükürük salgısı nötre oldukça yakın asidik salgıdır ve ağızdaki amilaz enziminin aktifleşmesini sağlar.

Nişasta + Su ---Amilaz-----> Maltoz + Dekstrin

Yemek borusundan geçerek mideye ulaşan karbonhidratlar burada kimyasal sindirime uğramaz. Midedeki HCI nedeniyle ortam asidik olduğundan, karbonhidratların sindiriminde gerekli enzimler burada işlev yapamaz. Bunun yanında midede karbonhidrat sindiriminde gerekli enzim salgısı da olmaz. Asitli olan besin karışımı buradan ince bağırsağa giderken on iki parmak bağırsağının kana salgıladığı sekretin hormonu da pankreası uyarır. Pankreas bezinin wirsung kanalıyla on iki parmak bağırsağına gönderdiği pankreas özsuyunda bulunan amilaz enzimi ağızdaki gibi glikojen ve nişastayı maltoz ve dekstrinlere ayrıştırır.

Nişasta + Su ---Amilaz-----> Maltoz + Dekstrin

Disakkaritlerin sindirimini sağlayan enzimlerde ince bağırsakta üretilir. Ağız ve ince bağırsakta sindirilen polisakkaritlerin sonucunda meydana gelen maltoz ve disakkaritler, ince bağırsağa ulaştığında monosakkaritlere parçalanır.

Maltoz + Su ----------> Glikoz + Glikoz

Sükroz + Su ----------> Glikoz + Fruktoz

Laktoz + Su ----------> Glikozla + Galaktoz şeklinde gerçekleşir.

Protein sindirimi

Vücutta yapım ve onarım için kullanılan proteinler, aynı zamanda enerji verici olarak ta değerlendirilir. Kimyasal sindirim proteinler için ağızda başlar. Bunun devamında midede süren kimyasal sindirim, ince bağırsakta sürdürülür. Ağızdan yemek borusuna oradan mideye geçen besinler midede pilor bölgesinde bulunan bazı bezleri uyarır. Bezlerden salgılanan gastrin hormonu da kan yoluyla diğer bezleri uyarır. Bezlerden mide boşluğuna salgılanan mide özsuyu enzimleri burada protein sindiriminin başlamasını sağlar. Mide özsuyu içinde HCI, pepsinojen, süt çocuklarında renin denen lap enzimi olur. Bunun yanında mide duvarının hidrolik asit ve enzimlerden korunmasını sağlayan mukus salgısı da gastrin hormonunun sayesinde daha fazla salgılanır.

Pepsinojen enzimi aktif değildir. Bu nedenle önce HCI sayesinde aktif enzime dönüştürülür. Böylece pepsin proteinleri pepton denilen parçacıklara ayrıştırır.

Pepsinojen + HCI ---------> Pepsin (Aktif enzim)

Protein + Su ---Pepsin-----> Polipeptit (Pepton)

Süt çocuklarında protein sindirimi midede önce lap enzimiyle, sütte bulunan proteinler kazeine dönüştürülür. Ardından pepsin kazeinlerin amino asitlere ve polipeptitlere ayrıştırır.

Süt Proteinleri ---Lap------> Kazein + Su

Kazein ---Pepsin-----> Polipeptit + Aminoasit

Bu aşamalardan sonra midede bulunan besinler kimus denen bulamaç halinde ince bağırsağa geçer ve bu sırada ince bağırsağın salgıladığı sekretin hormonu da pankreas bezini uyarır. Protein sindirimini pankreas özsuyunda bulunan tripsinojen ve kimoptripsinojen sürdürür. Bu maddeler ince bağırsaktan salgılanan entekrokinaz enzimiyle aktif tripsine ve kimoptripsine dönüştürülerek, mideden gelen polipeptitler dipeptitlere parçalanır.

Tripsinojen (Pasif Enzim) + Enterokinaz ----------> Tripsin

Polipeptit + Su ---Tripsin---> Dipeptit + Aminoasit

Dipeptitler tekrar ince bağırsak tarafından salgılanan erepsin enzimiyle aminoasitlere dönüştürülür.

Peptit + Su ---Erepsin----> Aminoasit

Proteinlerin kimyasal sindirimi sonucunda oluşan aminoasitle, ince bağırsak yüzeyindeki villuslar aracılığıyla emilerek kanla karaciğere ve oradan hücrelere ulaşır.

Yağ sindirimi

Katı veya sıvı olarak sindirime giren yağlar yapı ve enerji verici olarak kullanılır. Yağlar için kimyasal sindirim ince bağırsakta başlamakta ve burada tamamlanmaktadır. Mideden ince bağırsağa geçen besin karışımının bu geçişi sırasında on iki parmak bağırsağından kolesistokin ve sekretin hormonları salgılanır. Sekretin hormonunun uyarımıyla pankreastan yağ sindirimi için lipaz enzimi üretilir. Kolesistokin hormonu da kanla karaciğeri uyarır ve on iki parmak bağırsağına safra salgılanmasını sağlar. Safra yağları küçük parçalara ayrıştırır. Böylece yağ moleküllerinin yüzeyi genişler ve lipaz enzimi etkin hale getirilir. Lipaz suyla beraber yağları yağ asidi ve gliserole parçalar.

Yağ + Safra -----------> Küçük yağ tanecikleri

Yağ tanecikleri + Su ----Lipaz-----> Yağ asitleri + Gliserol

Yağların kimyasal sindirimi sonucunda monomerler oluşur ve ince bağırsaktaki villus lenf kılcallarıyla emilerek kan dolaşımına girer.

Son Güncelleme : 25.04.2021 13:57:41
Kimyasal Sindirim ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kimyasal Sindirim Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kimyasal Sindirim"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yağların Sindirimi
Yağların Sindirimi
Yağların sindirimi, İlk olarak ağızda başlar ve arkasından da midede devam eder. ancak ağız ve midede oluşan yağ sindirimi çok az olduğundan ve kısa sürdüğünden buralardaki sindirim önemsiz görülür ve sindirim gerçekleşmemiş kabul edilir. Yağlar gerç...
Nişastanın Sindirimi
Nişastanın Sindirimi
Nişasta Sindirimi, nişasta, suda çözünmeyen ve kompleks bir yapıya sahip olan karbonhidratlar arasında yer alır. Bitkilerde fazladan alınan glikozun depo edilmesini sağlar. Endüstri alanında ise tutkal, kağıt ve tekstil alanında kullanılır. Bunun yan...
Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidratların sindirimi, karbonhidratların bir çoğu vücuda glikojen, nişasta ve komplex şekerler şeklinde girer. Bu bileşikler, glikoz gibi çok basit şekerlerden oluşur. Nişasta ve glikojen birçok glikoz moleküllerinin birbirine bağlanmasıyla mey...
Proteinlerin Sindirimi
Proteinlerin Sindirimi
Proteinlerin sindirimi peptid bağlarının hidrolitik olarak parçalanması ve amino asitlere kadar ayrışması olayıdır. Proteinlerin emilmesi için amino asitlere kadar parçalanmaları gerekir.Proteinlerin sindirimi midede başlar. Mideye ulaşan proteinler,...
Sindirim Hastalıkları
Sindirim Hastalıkları
Sindirim hastalıkları, insanlarda hemen hemen her yaşta görülebilecek bir problemdir. Yeni doğmuş bir bebekte bile ishal ya da kabızlık gibi farklı sindirim rahatsızlıkları meydana gelebilmektedir. Sindirim sistemi hastalıkları meydana geldiği anda d...
Sindirime Yardımcı Organlar
Sindirime Yardımcı Organlar
Sindirime Yardımcı Organlar; besin maddelerinin içeriğinde olan karbonhidrat maddelere göre protein, yağ, vitamin, su ve mineraller olarak gruplandırılmıştır. Büyük moleküllü besinlerin hücrelerin kullanabileceği kadar küçük moleküllere parçalanması ...
Selüloz Sindirimi
Selüloz Sindirimi
Selüloz sindirimi, hayvanlarda özelikle de otçul beslenen hayvanlarda oluşan bir indirim sistemidir. Bu selüloz sindirimi otçul hayvanlarda geviş getirme dediğimiz sistemi meydana getirir. Selüloz bitkilerin sert ve kuvvetli olmasını sağlayan bir enz...
Fiziksel Ve Kimyasal Sindirim
Fiziksel Ve Kimyasal Sindirim
Fiziksel ve Kimyasal Sindirim, İnsan vücudu normal şartlarda tüketilen besinleri iki farklı şekilde sindirir. Bunlara mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim denir. Fiziksel (mekanik) sindirim nedir?Mekanik sindirim halk arasında fiziksel sindirim ol...
Sindirim Sistemi Görevleri
Sindirim Sistemi Görevleri
Sindirim Sistemi Görevleri: sindirim sistemi gerekli besin ve enerjinin absorbe edilmesi ve atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan organ sistemidir. Sindirim sistemi iki bölüme ayrılmaktadır mekanik fiziksel ve kimyasal sindirim. Mekanik fiz...
Sindirim Sistemi İlaçları
Sindirim Sistemi İlaçları
Sindirim Sistemi İlaçları: Mide, bağırsak kanalını etkileyen ilaçlara sindirim sistemi ilaçları denir. Sindirim sistemini etkileyen ilaçlar kullanım amaçlarına göre ve etki yerlerine göre değişir. Sindirim sistemi ilaçları:Zoprol: İlacın etken maddes...
İneklerde Sindirim Sistemi
İneklerde Sindirim Sistemi
İneklerde sindirim sistemi, insanlarınkinden çok farklı işleyen bir yapıya sahiptir. Mesela mideleri 4 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; işkembe, börkenek, kırkbayır ve şirden'dir. Sindirim sürecide şu sırayla işlemektedir. Ağız - işkembe - börkenek - a...
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim sistemi hastalıkları, sindirim sistemi ağızdan başlayarak, kalın bağırsaklara kadar giden bir mekanizmadır. Sindirime ağız, yutak, mide, yemek borusu, ince ve kalın bağırsak gibi çok sayıda organ yardımcı olur. Bu nedenle dengesiz beslenme, ...

 

Yağların Sindirimi
Nişastanın Sindirimi
Karbonhidratların Sindirimi
Proteinlerin Sindirimi
Sindirim Hastalıkları
Sindirime Yardımcı Organlar
Selüloz Sindirimi
Fiziksel Ve Kimyasal Sindirim
Sindirim Sistemi Görevleri
Sindirim Sistemi İlaçları
İneklerde Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Boşaltım Ve Sindirim Sistemi
Sindirim Kanalı
Bebeklerde Sindirim Sistemi
Midede Sindirim
Sindirim Sistemi Kanseri
Sindirim Ve Boşaltım Sistemi
Bitkilerde Sindirim
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim Bozukluğu
Ağızda Sindirim
İnce Bağırsakta Sindirim
Sindirim Çeşitleri
Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Fiziksel Sindirim
Sindirim Sisteminde Emilim
Hücre Dışı Sindirim
Yağların Kimyasal Sindirimi
Popüler İçerik
Boşaltım Ve Sindirim Sistemi
Boşaltım Ve Sindirim Sistemi
Canlıların Boşaltım Ve Sindirim Sistemi yapıları birbiri ile bağıntılı olarak işleyen en temel yapılardır. Bu iki sistem sayesinde kişi dış çevreden...
Sindirim Kanalı
Sindirim Kanalı
Sindirim Kanalı, Sindirimle görevli olan, ağız, yutak (farinks), yemek borusu (özafagus), mide (gaster), ince bağırsak (12 parmak bağırsağı, boş bağır...
Bebeklerde Sindirim Sistemi
Bebeklerde Sindirim Sistemi
Bebeklerde sindirim sistemi, bebeklerde anne sütü en iyi ve faydalı besindir. Sağlık bakımından oldukça yararı olan anne sütü bebeğiniz için 2 yaşına ...
Midede Sindirim
Midede Sindirim
Midede Sindirim, Sindirim sistemi yapısı itibari ile oldukça geniş kapsamlı bir olay olup organların birbirleri ile olan ilişkiler sebebi ile bir sis...
Sindirim Sistemi Kanseri
Sindirim Sistemi Kanseri
Sindirim sistemi kanseri, mide ve bağırsakta görülmektedir. Tüketmiş olduğumuz gıdalar mideye geçer orada sindirilme işlemi görür. Sindirilen gıdalar ...
Sindirim Ve Boşaltım Sistemi
Sindirim Ve Boşaltım Sistemi
Sindirim Ve Boşaltım Sistemi, canlılar hayatını sürdürebilmek için protein, yağ, karbonhidrat, su ve mineral gibi çeşitli maddelere gereksinim duyar. ...
Bitkilerde Sindirim
Bitkilerde Sindirim
Bitkilerde Sindirim, Sindirim Sisteminin işleyişi esnasında meydana gelen farklılıklar canlıdan canlıya değişiklik göstermektedir. Örneğin bir hayva...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yağların Sindirimi
Nişastanın Sindirimi
Karbonhidratların Sindirimi
Proteinlerin Sindirimi
Sindirim Hastalıkları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022