Biyoloji Sindirim Sistemi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Biyoloji Sindirim Sistemi Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Biyoloji Sindirim Sistemi, Sindirim sistemi yapısı biyolojik bir süreç olup bu yapının işleyişi birbiri ile ilişki içerisinde yer alan organların görevlerini yerine getirip sindirme işlemini yapması neticesinde oluşur. Bu sindirim sisteminden sorunlu olan organların yardımı ile biyolojik yönden sindirme faaliyeti sistemli bir biçimde gerçekleşmesi sağlanır. Biyoloji Sindirim Sistemi birçok yönü ile bireyin bedeninde etki edip bireyin yaşayışını doğrudan etkilemektedir. Bireyin yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmesi için beslenmesi gerekir. Beslenme olayın beraberinde de büyüme ve gelişme işlemlerinin yaşanmasında etkili bir olaydır. Bu sayede kişide hem kilo bakımından ve hem de boy olarak nicel büyümeler olmak ile nitel bakımdan da gelişme göstermektedir. Tüm bu büyüme ve gelişmeler kişinin tüketmiş olduğu besinler sayesinde gerçekleşir. Bu besinler ise sindirim sistemi yapısının düzenli bir biçimde gerçekleşmesi neticesinde oluşmaktadır.

Sindirim Sistemi Yapıları ve İşleyişleri

Sindirimde görev alan birtakım organlar bulunmaktadır. Bu organların işleyiş yönünden sıralayıp sayacak olursak şu şekilde bir liste oluşturmak mümkündür:
  • Ağız
  • Yutak
  • Yemek Borusu
  • Mide
  • İnce ve Kalın bağırsak
  • Anüs
Biyoloji Sindirim Sistemi konusunda anlatılan bu temel organların her birisinin oldukça önemli görevleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri ağız ile mide olup sindirim sistemi denildiği zaman ilk akla gelen organlardır. Ancak bu iki organın dışında yutak, yemek borusu, ince ve kalın bağırsak ile anüs de oldukça önemli bir yeri vardır. Bu organların birbirleri ile olan koordineli çalışması neticesinde sindirim sistemi olayı meydana gelmektedir.

Sindirim Sisteminde Ağzın görevi

Sindirim sisteminin giriş kısmı olarak nitelendirilen bu organ sayesinde besin alımı sağlanıp sindirim başlamış olur. Ağza gelen besinler dişler yardımı ile en ufak hale gelecek kadar küçültülür ve parçalanır. Dil ve tükürük bezlerin yardımı ile de besinlerin ıslatılıp yumuşatılma işlemi sağlanır. Bunun yanı sıra dil tat alma duyusu sayesinde besinlerin lezzetinin farkına varır. Sindirimi kolay hale gelene kadar küçültülmüş olan besinler buradan bir diğer sindirimden sorumlu olan organa aktarılır. Böylelikle sindirim sisteminde ağzın görevi tamamlanmış olur.

Sindirim Sisteminde Yutak ve Yemek Borusunun Görevi

Ağızdan en ufak parçalara ayrılan besinler yutak organı yardımı ile yemek borusuna aktarılır. Burada boyutları iyice küçültülmüş olan besinler aynı zamanda ezilip yumuşatıldığı için sindirimi daha kolay hale gelir. Bu tür besinlerin ağızdan mideye ulaşmasında sırası ile önce yutak sonrasında ise yemek borusu yapısı sorumludur. Yiyecekler iyice çiğnenmeden yutağa gönderildiği takdirde birtakım sindirim sorunları yaşanması mümkündür. Bu sebepten ötürü besinler iyice çiğnendikten sonra yutulması gerekir.

Sindirim Sisteminde Midenin Görevi

Sindirim sisteminin en temel organlarından birisi olan mide yemek borusunda gelen besinleri ince bağırsağa iletir. Bu işlemi yapacağı sırada sindirimde görev alan birtakım enzimler sayesinde de besinler daha iyi bir şekilde öğütülerek sindirime hazır hale gelir. Burada mide organına büyük iş düşmektedir.

Sindirimde İnce ve Kalın Bağırsağın Görevi

Mideden sindirilerek geçilen besinler ince ve kalın bağırsağa ulaşır. Bağırsaklarda bu besinlerin mineral, vitamin ve su yapıları emilerek posa haline gelene kadar bu işlem devam ettirilir. Sindirim gerçekleştikten sonra işe yaramayan besin maddesi dışkı haline gelir. Oradan da anüse iletilir.

Sindirimde Anüs Organının Görevi

Sindirimin son evresi olan bu kısımda ise kalın bağırsak organından çıkan besinlerin dışarı atılımını sağlamak amacı ile anüse getirilir. Anüsten de dışarıya atılarak sindirim olayı son bulur.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz her bir organ Biyoloji Sindirim Sistemi görev alan yapılardandır. Bu yapıların her birinde yaşanan en ufak bir rahatsızlık ya da problem beraberinde diğer organların ve hatta tüm bedenin sorun yaşamasına ve rahatsız olmasına neden olmaktadır. Özellikle de sindirim işlemi gerçekleşeceği esnada meydana gelen sorunlar bireyi olumsuz yönde etkileyip sindirimin geç bir şekilde gerçekleşmesine ve hatta gerçekleşememesine sebep olmaktadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Canlılarda Sindirim Sistemi Türleri ve Özellikleri

Canlılarda Sindirim Sistemi Türleri ve Özellikleri

Anatomi Sindirim Sistemi

Anatomi Sindirim Sistemi

Sindirim Sistemi Sağlığı

Sindirim Sistemi Sağlığı

Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim Sistemi Anatomisi

İneklerde Sindirim Sistemi

İneklerde Sindirim Sistemi

Güncel

Proteinlerin Sindirimi

Proteinlerin Sindirimi

Güncel

Kuşlarda Sindirim Türleri ve Özellikleri

Kuşlarda Sindirim Türleri ve Özellikleri

Güncel

Bitkilerde Sindirim Nasıl Gerçekleşir?

Bitkilerde Sindirim Nasıl Gerçekleşir?

Midede Sindirim Nasıl Gerçekleşir?

Midede Sindirim Nasıl Gerçekleşir?

Sindirim Sistemi Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Sindirim Sistemi Hastalıkları Belirtileri ve Tedavisi

Besinlerin Sindirimi

Besinlerin Sindirimi

Sindirim Sistemi Bozukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Sindirim Sistemi Bozukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Sindirim Sistemi Enzimleri

Sindirim Sistemi Enzimleri

Sindirim Sistemi Görevleri Nelerdir?

Sindirim Sistemi Görevleri Nelerdir?